Klimatet väcker frågor – vem (an)svarar?

Klimatet är det svenskarna oroar sig mest över. Trots det skjuter vi gärna ansvaret på någon annan. I Malmö råder det delade meningar om vem som ska göra vad för ett bättre klimat.

Film och text: Henrik Smångs
Film och text: Teo Dimblad