Att välja bort ett barn

Att inte skaffa barn är det mest klimatsmarta valet en privatperson kan göra för miljön, visar en studie från Lunds Universitet. Vad är vi beredda att betala för en hållbar värld?

Ett personligt val eller vårt kollektiva ansvar? Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och födelsetalet står för större delen av ökningen. En studie från Lunds Universitet 2017 har identifierat de livsstilsval som påverkar klimatet mest. Att återvinna sparar 0,2 ton koldioxid per år och person, att sluta köra bil 2,4 ton.

För att välja bort ett barn är siffran 58 ton koldioxid per person och år.

Varför är det lättare att välja bort en bil, än ett barn?

Ljud och text: Lisen Däldborg